TJÄNSTER

Trädgårdsarbete

Vi hjälper dig gärna med häckklippning, trädbeskärning, grävning och andra trädgårdsarbeten som du kanske inte har tid eller ork att genomföra. Flera av dessa arbeten är rotavdragsberättigade. 

Trädgårdsdesign

Vårt samarbete inleds med att ni får en checklista hemskickad till er med punkter som har syftet att  ringa in era trädgårdsönskningar och vilken känsla ni vill ha i trädgården. Därefter genomförs ett kostnadsfritt hembesök där checklistan, tillsammans med en rundvandring på tomten ligger till grund för vårt samtal. Vill man inte gå vidare med ritningar kostar detta besök 1500 kr.


Efter mötet görs ritningar och förslag som ni godkänner innan vi går vidare till nästa steg. I ritningar och växtval tas hänsyn till husets stil och läge och hur tomten ligger i förhållande till väderstreck där ju sol och skugga, vind och vattentillgång spelar in i växtvalet. Viktigast i processen är att ni upplever att  trädgården blir det NI önskar att den ska vara! 

Trädgårdsdesignen finns i olika nivåer baserat på era behov och önskemål. Vill ni utöver detta ha hjälp med grävning, växtinköp, anläggning och plantering faktureras detta separat baserat på tidsåtgång.

Trädgårdsdesign för del av trädgård - i stora drag

Passar för dig som vill ha hjälp med anläggning och design av en mindre del av din trädgård som exempelvis en välkomnande entré, en blomstrande uteplats eller kanske idéer till en sluttning eller ett tråkigt hörn av din trädgård där dina idéer tagit slut.

Här ingår: 

 • Kostnadsfritt hembesök.
 • Idékollage.
 • En funktionsplan över det aktuella området du vill ha hjälp med.
 • Växtförslag med svenska och vetenskapliga namn samt placeringsförslag i stora drag.

Trädgårdsdesign för del av trädgård 

- i detalj

Passar för dig som vill ha hjälp med anläggning och design av en mindre del av din trädgård som exempelvis en välkomnande entré, en blomstrande uteplats eller kanske idéer till en sluttning eller ett tråkigt hörn av din trädgård där dina idéer tagit slut.

Här ingår:

 • Kostnadsfritt hembesök.
 • Genomgång av checklista.
 • Idékollage.
 • En funktionsplan över det aktuella området du vill ha hjälp med.
 • Skalenlig illustrationsplan i färg.
 • Fullständig växtlista med svenska och vetenskapliga namn. Denna kan användas vid inköp på plantskola.
 • Planteringsplan där växtantal och placering av dessa tydligt framgår.
 • Skötselplan där växternas behov gällande exempelvis vattentillgång och beskärning framgår.

Trädgårdsdesign för hela trädgården - i stora drag

Passar för dig med trädgårdsintresse och kunskaper som vill ha en egen ritning att följa i din trädgårdsanläggning.

Här ingår:

 • Kostnadsfritt hembesök.
 • Genomgång av checklista.
 • Idékollage.
 • En funktionsplan där behov som exempelvis parkering, pool, gångar, planteringar, köksträdgård och kompost ritas in.
 • Skalenlig illustrationsplan i färg.
 • Växtförslag i stora drag, med namngivna träd och buskar och förslag på perenner till de olika planteringarna.

Trädgårdsdesign för hela trädgården- i detalj

Passar för dig som har ett trädgårdsintresse och vill ha en detaljerad plan med komplett växtlista att följa i din trädgårdsanläggning.

Här ingår:

 • Kostnadsfritt hembesök
 • Genomgång av checklista
 • Idékollage.
 • En funktionsplan där behov som exempelvis parkering, pool, gångar, planteringar, köksträdgård och kompost ritas in.
 • Skalenlig illustrationsplan i färg.
 • Fullständig växtlista med svenska och vetenskapliga namn. Denna kan användas som underlag vid inköp på plantskola.
 • Planteringsplan där växtantal och placering av dessa tydligt framgår.
 • Skötselplan där växternas behov gällande exempelvis vattentillgång och beskärning framgår.

Växthusmontering

Vill du ha hjälp att förverkliga din växthusdröm. Vi monterar dig växthus och genomför även förberedande markarbete och gjutning om önskemål finns. Hör av dig till oss via mail för kostnadsförslag.