PRISLISTA

Trädgårdsdesign för del av trädgård- i stora drag


2500 kr

Trädgårdsdesign för del av trädgård - i detalj 


3500 kr

Trädgårdsdesign för hela trädgården - i stora drag


7500 kr

Trädgårdsdesign för hela trädgården - i detalj

10 000kr

Växthusmontering                                             Maila oss för kostnadsförslag. 

Odlingslådor, spaljéer och liknande

Maila oss för kostnadsförslag.

Timersättning vid trädgårdsarbete                 400 kr/ timma + moms                     

Rut- och rotavdrag tillämpas på av skatteverket godkända delar.