Idas trädgård

 Idas trädgård ägs och drivs av Ida och Oscar Paulsson. Ida har alltid haft ett stort trädgårdsintresse och följer nu drömmen att läsa till trädgårdsarkitekt. Parallellt med studierna görs designarbeten,  anläggningar och trädgårdsarbeten. Eftersom det mesta blir både roligare och bättre när man när man är flera är vi nu tre tjejer som jobbar tillsammans! Vi utför allt från planering till plantering.


Egentligen är det inget konstigt alls... men tyvärr är det fortfarande ganska ovanligt med tjejer som gräver, lägger sten och skopar grus. Vi tror att vår styrka inte enbart sitter i våra växande armmuskler, utan i att vi själva verkställer våra ritningar. Detta ger minimalt utrymme för missförstånd.

Vi erbjuder dig hjälp med din trädgård och vi kan finnas med hela vägen från planering, ritning, design och växtval, till det färdiga resultatet med rabattkompositioner, stenläggningar och byggnationer av exempelvis odlingslådor och spaljéer. 

I avsnittet tjänster finns våra designpaket med tillhörande prislista. 

Har du specifika önskemål för din trädgård som inte ryms i designpaketen, eller om du har andra frågor når du oss på idastradgard@gmail.com